Rekrytering

 

Rekrytering handlar om att hitta rätt person till rätt plats. I den processen duger det inte att fatta beslut om nyckelrekrytering med stöd av bara ”personkemi” och ”magkänsla”.

I jakten på de som presterar bäst på en nyckelbefattning över tid måste man ta till ett tyngre artilleri urvalsmetoder. Nyckelkompetens har en unik och träffsäker metod, Nyckel-metoden som jag gärna berättar mer om vid ett personligt möte.

 

 

Genomarbetade analyser

 

En förutsättning för framgångsrik rekrytering är en djup kunskap om företagets eller organisationens verksamhet, kultur, mål och visioner. Det är en viktig plattform som bygger på noggranna analyser som genomförs i ett nära samarbete med nyckelpersoner hos uppdragsgivaren.

Utifrån detta tas en befattningsbeskrivning och kravprofil fram och till den kopplas Nyckelmetoden. Jag berättar gärna mer vid ett personligt möte.