Personbedomning och second opinion


Har du en person som du funderar på att anställa och vill ha en objektiv bedömning om personen passar i ditt företag?
Hur ser din befintliga personals kompetens och personlighet ut?
Har du en anställd i företaget som gör ett riktigt bra jobb och du vill se den personen som ledare om några år?

 

 

Underlag för beslut


Oavsett vilken situation, så ger en objektiv personbedömning ett bra underlag för beslut. Vidare är det ett bra verktyg och stöd för utveckling. Oavsett om en personbedömning görs som enskilt uppdrag eller ingår i en rekryteringsprocess är en objektiv personbedömning inte bara är grund för urvalsbeslut utan också ett verktyg för den blivande chefen att förstå och kunna coacha sin nyanställde på bästa sätt.

Eftersom jag hela tiden utgår från den kravprofil som upprättas så blir det en naturlig GAP-analys där det tydligt framgår i vilka avseenden kandidat behöver utvecklas för att GAPET successivt ska minskas över tid.

För den som blir anställd innebär det en tydlighet och insikt om ens egna styrkor och utmaningar i förhållande till uppgiften. Med fördel kopplas underlaget ihop med utvecklingssamtal och kompetensutvecklingsplan för att få maximal utväxling.

Resultat av personbedömning återkopplas enskilt för kandidat och kund, skriftligt och muntligt.