Hogans personlighetsinventorium

 

 

För en objektiv bild av personligheten

Vårt beteende beror på vår personlighet. Naturligtvis kan vi aktivt välja att göra annorlunda ibland, men vi har alla ett naturligt beteende-mönster som vi föredrar och som fungerar bäst för oss. Därför är personligheten en viktig fråga vid exempelvis rekrytering.
Forskning visar att det finns vissa grundläggande personlighetsdrag som går att mäta på ett bra sätt, som är stabila över tid och som också påverkar hur vi agerar i arbetet. Eftersom det är omöjligt att själv göra en helt objektiv bedömning av en annan människa, kan välutvecklade personlighetstest som

Hogans personlighetsinventorium (HPI) vara en god hjälp för att undvika missförstånd och fördomar. HPI fokuserar på de personlighetsdrag som faktiskt påvekar hur vi agerar i yrkeslivet.

Hogans personlighetsinventorium, HPI, är ett personlighetsinventorium främst avsett för användning inom urval, ledarutveckling och karriärplanering. HPI bygger på många års forskning och anknyter till den s k femfaktormodellen, Big Five.