Kompetensöverföring till chef för barnhem i Ryssland

Nyckelkompetens stödjer varje månad Vänortsbarn med en summa pengar. Jag var med redan på Anna Kristensens tid och betalade blöjor och andra förnödenheter som det då rådde stor brist på. Idag handlar det inte bara om ekonomisk och materiell hjälp utan om kompetensutbyte och utveckling av bl a barnhemsverksamheten i Ladva.

Nyckelkompetens stödjer varje månad Vänortsbarn med en summa pengar. Jag var med redan på Anna Kristensens tid och betalade blöjor och andra förnödenheter som det då rådde stor brist på. Idag handlar det inte bara om ekonomisk och materiell hjälp utan om kompetensutbyte och utveckling av bl a barnhemsverksamheten i Ladva.

Flera personer från barnhemmet har varit i Umeå och haft ett späckat schema med studiebesök bland annat hos Nyckelkompetens. Natalja Piantina, som arbetar som rektor för barnhemmet hade önskat att få hjälp med hur hon kan arbeta med att motivera personalen på barnhemmet, som är en styrka på ca 300 personer inom tre kategorier; administration, pedagogi och vård.

Jag och Nalika Tjernberg från Ledarskapscentrum tog emot Natalja och tolken Oksana Abramova i Nyckekompetens lokal och vi fick alla en intressant eftermiddag tillsammans. Personal på barnhem i Ryssland har låg status och låga löner och en del av problemet, som Natalja uttryckte, är att många inte vill göra mer än nödvändigt eftersom de får så dålig lön.

Nalika delade med sig av sina erfarenheter och presenterade vad forskningen säger inom motivation och vad vi uppfattade så tyckte Natalja att det var en hel del som hon kunde använda i sitt ledarskap. Tiden gick fort och gav  åtminstone mig och Nalika lust att bidra med mer för att hjälpa Natalja i sitt ledarskap. Vi får väl se på vilket sätt. Att ha tolk var för oss en helt ny upplevelse och det gäller att vara klar och tydlig och välja sina ord med omsorg. Tolken Oksana var enormt duktig och hennes svenska, som hon lärt sig i Ryssland, var nästan helt utan brytning. Hon fullkomligt smattrade ur sig orden, oavsett om det var ryska eller svenska.