HR-nätverk i Umeå firar 7 år

Detta HR-nätverk är en solskenshistoria där två saker  och en person har varit framgångsfaktorer.

Detta HR-nätverk är en solskenshistoria där två saker  och en person har varit framgångsfaktorer

Allt började med att Johan Albinsson, då nyligen inflyttad till Umeå och kandidat i en rekryteringsprocess som jag drev, frågade mig om det fanns något nätverk för HR-chefer i Umeå. Jag hittade inget som fungerade så jag kontaktade Karin Larsson, då som nu, den mest kompetenta och trevligaste HR-konsulten i området. Några luncher senare hade vi kommit fram till att framgångsrika nätverk bygger på en kompetenspelare och eftersom vi vände oss till HR-chefer så gällde det att hitta en person med tillräcklig tyngd att bygga nätverket kring. Carin Ulander Wännman, med en bakgrund inom näringslivet och numera knuten till Umeå universitet som en av Sveriges främsta experter på arbetsrätt, visade sig intresserad av vår idé och sju år senare kan vi konstatera att nätverket blivit allt intressantare med åren.

Idag vill ingen missa de tre förmiddagar per år då vi 30 medlemmar spetsar öronen för att lyssna till Carins otroligt väl förberedda och pedagogiskt genomförda seminarier. Carin djupdyker löpande ner i AD-domar och lotsar oss sedan genom snåriga tolkningar, till stor nytta för oss i vårt dagliga värv. Carin har en internationell utblick och visar på trender i hur domstolen dömer utifrån förändringar inom EU. Vi suger i oss vartenda ord. Pannor i djupa veck blandas med skratt. Vi har blivit en trygg grupp i vilken man kan ventilera sina utmaningar och stötta andras. Vi blir allt duktigare i de riktigt komplexa frågorna vilket ligger helt i linje med hur våra arbeten och arbetsmarknaden i stort utvecklas.

Varför blev HR-nätverket då en framgång? Jo, bägge orsakerna får nog tillskrivas Carin; dels hennes unika spetskompetens, dels hennes obändiga vilja att förmedla kunskaperna till oss.

 

Tack Carin!

Om du känner att nätverket är intressant så är du välkommen att höra av dig till Carin Ulander Wännman på 070-370 56 86. Vi satte redan från början ett tak på 30 medlemmar för att skapa bra förutsättningar för att utveckla relationer och rent praktiskt för att kunna hålla till i samma lokal (Flyghotellet). Vi är just nu 30 medlemmar men det går bra att ställa sig på kö.