Expert men inte färdiglärd

Artikel från VK. 15 februari 2018

Hon är chefsrekryterare med lång erfarenhet.

– Jag är expert på rekrytering men inte färdiglärd, säger hon.

Artikel från VK. 15 februari 2018
Hon är chefsrekryterare med lång erfarenhet.
– Jag är expert på rekrytering men inte färdiglärd, säger hon.

Expert är långt ifrån någon överdrift. I runt 25 år har hon jobbat med rekrytering både som egen och anställd. Totalt handlar det om cirka 42 500 timmar som hon lagt ned på sitt yrke och hon har ständigt förkovrat sig under tiden.

Catharina Hörnfeldts karriär som egen började 1987 då hon startade bemanningsföretaget Stand-In och var då en av pionjärerna i den branschen. 1998 sålde hon sitt företag till Olsten Personalkraft som sedan köptes upp av Adecco. Catharina Hörnfeldt följde så att säga med i dessa affärer men gick sedan tillbaka till att bli sin egen igen. Hon startade företaget Nyckelkompetens med chefsrekrytering i den privata sektorn som nisch.

I huvudsak är hennes marknad Umeå, men det förekommer även uppdrag på en del andra orter i norr, som Skellefteå och Sundsvall.

– Som egen behöver jag inte ha så många processer i gång, samtidigt som kanske en anställd måste ha utan jag kan lägga ned mer tid och fokusera mer på varje uppdrag. Det är fullt upp och jag har många återkommande kunder.

En process inleds exempelvis med att en kund hör av sig och berättar att de behöver rekrytera en chef eller specialist. Efter att ha tagit fram en rollbeskrivning och kravprofil börjar jakten efter rätt person till just det uppdraget. Det är flera olika steg i processen att hitta rätt person till rätt plats.

– Mitt uppdrag handlar om att matcha kund och kandidat så att de får en bra utveckling tillsammans. Det kan ta upp till några månader att komma fram till rätt person för ett chefsjobb.

Det är flera olika steg i processen att hitta rätt person till rätt plats. Många av de uppdrag hon jobbar med tillsätts via hennes kontaktnät av duktiga kandidater. Att leda ett företag i en viss riktning, vara duktig på att få med sig medarbetare och att de stannar kvar kan generellt vara några av egenskaper som förväntas av en chef. Trygghetsrådet angav i juni 2016 att nästan 25 procent av de som sa upp sig under det senaste året hade ”missnöje med chefen” som den största orsaken.

Catharina Hörnfeldt ser sig inte som fullärd i sin roll som chefsrekryterare utan tar hjälp av andra för att bli bättre på det hon gör. Bland annat hämtar hon ny kunskap från forskningen.

– För att en rekrytering ska bli bra så är det mycket som spelar in. Jag ser också en stor fördel i att jag jobbar med olika branscher. Det ger en ständig utbildning.

Till varje rekrytering träffar hon en eller flera kandidater som intervjuas och genomgår andra steg i processen. Med sin långa erfarenhet och andra egenskaper är hon bra på att identifiera vilka kandidater som passar för ett specifikt uppdrag.

– Jag har stora öron och får information på olika sätt.

Några viktiga chefsdrag hon nämner är att vara målinriktad, stabil och ha lätt för att se sammanhang. Vid en intervju kan exempelvis Catharina Hörnfeldt låta chefskandidaten beskriva olika situationer, hur hon eller han löst olika saker och vad det blev för resultat?En fråga som kandidaten inte behöver oroa sig för att få av henne är ’’Säg tre saker du är bra respektive dålig på?’’

– Det är inte bra frågor, tycker hon.

Berätta om en färsk rekrytering som du tycker blev särskilt lyckad?

– Kunden som rekryterade var inne på att den nya chefen skulle hämtas från samma bransch men rekryteringen skedde från en annan bransch och det blev extremt bra från båda håll.