En genomtänkt introduktion gör skillnad

Genom åren har jag intervjuat minst sextusen chefer. En av de saker som är återkommande är att bristen på introduktion verkar sitta som en tagg i personer under resten av deras yrkesliv – och riskerar därmed även skada arbetsgivarvarumärket.

Genom åren har jag intervjuat minst sextusen chefer. En av de saker som är återkommande är att bristen på introduktion verkar sitta som en tagg i personer under resten av deras yrkesliv – och riskerar därmed även skada arbetsgivarvarumärket.

Även erfarna personer vill bli proffsigt bemötta
Bristen på genomtänkt introduktion upplevs enligt min erfarenhet riktigt jobbigt – även av erfarna och trygga chefspersoner. Jag har fått höra hur de känt sig oviktiga och oproffsigt bemötta när det inte funnits någon som tagit emot, inga förberedelser är gjorda och varken arbetsplats, dator eller inlogg är fixade.

I större bolag brukar det finnas rutiner för introduktionen, men det faller ändå på dig som närmaste chef att ordna med en bra start för den som tagit steget till en ny arbetsgivare. Jag brukar peppa rekryterande chef att lägga ner tid på förberedelser. Det tar faktiskt inte mer än några timmar att sätta ihop ett fullt fungerande och mycket uppskattat introduktionsprogram!

Läs hela artikeln på HR-Bloggen