Effektiva problemlösare


Begåvningstest är den träffsäkraste metoden för att förutsäga arbetsprestation.


Begåvningstest ger en bild av en persons intellektuella förmåga och är den urvalsmetod som bäst och säkrast förutsäger framgång i arbete, särskilt om man mäter så kallad generell begåvning. Därför används ofta begåvningstest vid rekrytering och personbedömning.

Centralt för generell begåvning är förmågan att finna nya vägar att lösa en uppgift när man inte kan förlita sig på tidigare kunskap och erfarenheter. Forskning visar att personer med högre generell begåvning ofta löser uppgifter snabbare och effektivare än andra och att de även har bättre förutsättningar att inhämta ny kunskap.

 

BasIQ

BasIQ® bygger på modern begåvningsforskning och mäter generell begåvning. Testet ger även information om verbal, spatial och numerisk begåvning enligt den hierarkiska begåvningsmodellen.

Ravens

Ravens klassiska begåvningstest är ett av de mest väldokumenterade icke-verbala begåvningstesten i världen. Ravens matriser mäter generell begåvning och testet finns i olika svårighetsgrader. Eftersom testet är icke-verbalt påverkas testresultatet inte av de testades språkliga bakgrund.